Accounting webservice

Accounting - NetRevenue(sessionID, administrationID, StartDate, EndDate)
NetRevenue(sessionID, administrationID, StartDate, EndDate) Geeft de netto-omzet (decimale waarde) van een specifieke administratie, in een gegeven datumbereik. Parameters ...
Ma, 20 Apr, 2020 at 11:20 AM
Accounting - OutstandingDebtorItems(sessionID, administrationID, includeBankTransactions, sortOrder)
OutstandingDebtorItems(sessionID, administrationID, includeBankTransactions, sortOrder) Geeft alle openstaande debiteurenposten binnen een administratie, met naar keuze met of...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:46 PM
Accounting - OutstandingCreditorItems(sessionID, administrationID, includeBankTransactions, sortOrder)
OutstandingCreditorItems(sessionID, administrationID, includeBankTransactions, sortOrder) Geeft alle openstaande crediteurenposten binnen een administratie, met naar keuze met...
Ma, 20 Apr, 2020 at 11:51 AM
Accounting - CheckOutstandingItem(sessionID, Reference)
Accounting - CheckOutstandingItem(sessionID, Reference) Geeft de openstaande bedragen voor de factuur of facturen met een specifiek factuurnummer. Parameters sessionID ...
Ma, 20 Apr, 2020 at 12:09 PM
Accounting - CheckOutstandingItem(sessionID, administrationID, Reference)
CheckOutstandingItemAdmin(sessionID, administrationID, Reference) Geeft voor de opgegeven administratie de openstaande bedragen voor de factuur of facturen met een specifiek f...
Ma, 20 Apr, 2020 at 12:21 PM