Accounting webservice

Accounting webservice
Deze webservice biedt methodes om financiële rapportages op te halen en memoriaalboekingen aan te maken. Deze webservice werkt via SOAP.  Webadres De web...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:43 PM
Accounting - ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc)
Yuki Webservice - Memoriaalboekingen Deze webservice stelt je in staat om bepaalde memoriaalboekingen te importeren. Dit is erg handig voor regelmatig teru...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:43 PM
Accounting - Functionele beschrijving velden memoriaalboekingen XML
Deze pagina beschrijft de functionele uitwerking in de software van een aantal van de velden in de memoriaalboekingen XML. Deze dient te worden aangeleverd ...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:43 PM
Accounting - AdministrationID(sessionID, administrationName)
AdministrationID(sessionID, administrationName) Geeft het ID terug (een GUID) van een administratie op basis van de administratienaam. Dit gegeven is nodig...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:44 PM
Accounting - Administrations(sessionID)
Administrations(sessionID) Geeft alle administraties die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden. Parameters sessionID De sessie ID zoa...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:44 PM
Accounting - GLAccountBalance(sessionID, administrationID, transactionDate)
GLAccountBalance(sessionID, administrationID, transactionDate) Geeft de saldibalans van alle grootboekrekeningen in een administratie, op een specifieke da...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:44 PM
Accounting - GLAccountTransactions(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate)
GLAccountTransactions(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate) Geeft de grootboektransacties van een specifieke grootboekrekening ee...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:44 PM
Accounting - GLAccountBalanceFiscal(sessionID, administrationID, transactionDate)
GLAccountBalanceFiscal(sessionID, administrationID, transactionDate) Geeft de saldibalans van alle grootboekrekeningen in een administratie, op een specifi...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:45 PM
Accounting - GLAccountTransactionsFiscal(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate)
GLAccountTransactionsFiscal(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate) Geeft de grootboektransacties van een specifieke grootboekreken...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:45 PM
Accounting - NetRevenueFiscal(sessionID, administrationID, StartDate, EndDate)
NetRevenueFiscal(sessionID, administrationID, StartDate, EndDate) Geeft de netto-omzet (decimale waarde) van een specifieke administratie, in een gegeven d...
Do, 21 Mrt, 2019 at 4:45 PM