Documenten automatiseren

Automatische documentverwerking (IDR)
In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UBL/XML facturen autom...
Vr, 12 Mrt, 2021 at 11:44 AM
Standaardwaarden (verwerkingsregels) leverancier of klant vastleggen
Bij een leverancier of klant kun je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het verwerken van inkoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administratie worden in...
Vr, 12 Mrt, 2021 at 2:14 PM
Automatisch referentienummer inkoopfactuur
Het automatisch genereren van het referentienummer (in formaat JJJJMMDD) op basis van de documentdatum wordt alleen gedaan als er door de Yuki IDR documentherkenning geen refer...
Ma, 21 Sep, 2020 at 12:55 PM
Standaardwaarde 'onderwerp tekst' (in- en verkoopfactuur)
Inkoopfacturen Bij inkoopfacturen genereert Yuki het onderwerp van de inkoopfactuur op basis van een template. Dit template kan meerdere 'placeholders' bevatten die ...
Vr, 25 Sep, 2020 at 4:51 PM
Standaardwaarden (lokale verwerkingsregels) in domein
Bij een leverancier of klant kun je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het automatisch verwerken van inkoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administrat...
Vr, 12 Mrt, 2021 at 2:12 PM
Standaardwaarde (lokale verwerkingsregel) in domein aanmaken
Door het aanmaken van standaardwaarden (verwerkingsregels) op documentniveau kunnen inkoop- en/of verkoopfacturen van dezelfde leverancier of klant in een domein automatisch op...
Do, 16 Sep, 2021 at 3:35 PM
UBL-regel (lokale verwerkingsregel) in domein aanmaken
Alleen facturen die worden aangeleverd in het UBL formaat kunnen d.m.v. UBL-regels (verwerkingsregels) op regelniveau in een domein worden uitgesplitst in een aantal factuurreg...
Vr, 12 Mrt, 2021 at 2:09 PM
Lokale OCR herkenningsregels
In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UBL/XML facturen autom...
Do, 18 Feb, 2021 at 9:01 AM
Lokale OCR herkenningsregel aanmaken
Om de automatische verwerkingsgraad van documenten in Yuki nog verder te verbeteren, kunnen er in een domein document herkenningsregels worden aangemaakt op basis van OCR data ...
Do, 18 Feb, 2021 at 9:52 AM