WKR

WKR module
Sinds 1 januari 2015 is de WKR voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kun je maximaal 1,2% van je totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan o...
Do, 16 Mei, 2019 at 10:47 AM
Tussentijdse rapportage WKR
Open de module Personeel en klik vervolgens links in je scherm op Werkkostenregeling.  Het volgende scherm wordt geopend:   De tussentijdse rapportage (samenvatting)...
Vr, 3 Mei, 2019 at 1:41 PM
Aan WKR caregorie gekoppelde documenten en/of transacties wijzigen
Vanuit een geopende grootboekrekening kun je de koppeling van documenten en/of transacties aan een WKR categorie wijzigen door: Kosten met een specifiek btw-percentage in de...
Vr, 3 Mei, 2019 at 1:44 PM
PDF van tussentijdse rapportage WKR aanmaken
Vanuit het tussentijdse rapport van de WKR klik je bovenin je scherm op de knop PDF aanmaken om een PDF met daaraan gekoppeld de overzichten van de categorieën waarin de desbet...
Vr, 3 Mei, 2019 at 1:46 PM
WKR rapporten Vergelijking jaren & Prognose huidig jaar
Vanuit de WKR-rapportage kun je linksboven in je scherm schakelen tussen de rapporten 'Vergelijking jaren' en 'Prognose huidig jaar'. Open de module Per...
Vr, 3 Mei, 2019 at 1:49 PM
Overzicht WKR categorieën
Hieronder zie je het overzicht van de WKR categorieën en de grootboekrekeningen in Yuki die daaraan zijn gekoppeld. Gerichte vrijstellingen 40300   Opleidingskosten 4...
Do, 11 Apr, 2019 at 4:11 PM