Overzichten

Boekhouding module
Op het startscherm van de module Boekhouding zie je de bedrijfsmonitor. Deze monitor geeft je een up-to-date stand van zaken van je resultaten, omzet, bedrijfslasten, banksaldi...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:37 AM
Financiële monitor
In de financiële monitor zie je de belangrijkste indicatoren van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, banksaldo, kas...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:38 AM
Omzet en kosten & Bezittingen en schulden
Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met je bedrijf. He...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:39 AM
Proef- en saldibalans
De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen.  De proef- en saldibalans is alleen beschikbaar voor gebruike...
Wo, 2 Okt, 2019 at 10:00 AM
Debiteuren/crediteuren/RC Personeel (openstaande posten)
In het overzicht 'Openstaande posten' kun je alle openstaande posten bekijken van crediteuren, debiteuren of RC personeel. Deze openstaande posten zijn in Yuki: All...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:40 AM
Intercompany transacties
Indien er meerder administraties binnen één Yuki domein aanwezig zijn, kunnen de onderlinge transacties tussen de administraties de zgn. 'intercompany transacties' ee...
Wo, 4 Sep, 2019 at 11:40 AM