Overzichten

Bundelbak
Een onderdeel van de Backoffice Workflow is de bundelbak.  Een aantal documenten die worden geüpload (met extensie JPG, GIF of PNG, dus géén PDF) komen eerst in de bundelba...
Ma, 21 Okt, 2019 at 12:50 PM
Te verwerken documenten (workflow)
Alle documenten die door Yuki niet automatisch zijn herkend en afgehandeld komen in de workflow 'Te verwerken documenten' terecht en moeten door de backoffice handmat...
Ma, 21 Okt, 2019 at 12:58 PM
Te verwerken banktransacties (workflow)
De banktransacties kunnen in Yuki op verschillende manieren zijn aangeleverd: Gescande papieren afschriften (bij hoge uitzondering) Elektronische afschriften Boekhoudkoppel...
Ma, 21 Okt, 2019 at 1:08 PM
Klantspecifieke opmerkingen
Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan het overzicht van speciale klantspecifieke afspraken over een administratie, relatie of een grootboekr...
Ma, 21 Okt, 2019 at 11:19 AM