Portaal instellingen

Portaal instellingen
Yuki probeert het aantal instellingen beperkt te houden. De instellingen zijn zo veel mogelijk op één plaats samengebracht. Op portaalniveau kunnen een aantal instellingen word...
Do, 26 Nov, 2020 at 11:15 AM
Steekproeven instellen
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de steekproefcontrole van door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) activeren. D...
Do, 19 Nov, 2020 at 11:49 AM
Documentverwerking instellen
Alle aangeleverde documenten in Yuki worden zoveel mogelijk automatisch verwerkt door een proces wat Intelligent Document Recognition (IDR) wordt genoemd.  De gegevens van een...
Do, 19 Nov, 2020 at 11:49 AM
Beveiliging instellingen
Met een twee-factor authenticatie voeg je als het ware een extra beveiligingslaag toe wanneer een gebruiker inlogt in het portaal in Yuki. Dit betekent dat de identiteit van de...
Do, 19 Nov, 2020 at 12:03 PM
Tevredenheid instellingen
Wanneer een kantoor ervoor heeft gekozen om klanten regelmatig te vragen naar hun tevredenheid moet deze functionaliteit door de gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder...
Do, 19 Nov, 2020 at 11:50 AM
Toegang voor eindgebruikers in portaal instellen
Deze functionaliteit geeft je de mogelijkheid om in Yuki de toegangsrechten van gebruikers in het portaal te beheren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volledige toegang...
Do, 19 Nov, 2020 at 11:50 AM
Backoffice vragen voor portaal instellen
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan een selectie van al bestaande Nederlandse standaardvragen en antwoorden importeren die door de medewerkers van ...
Ma, 25 Jan, 2021 at 10:09 AM
Standaardwaarden (centrale verwerkingsregels) in portaal instellen
Het is mogelijk om vanuit je Yuki backoffice portaal standaardwaarden (centrale verwerkingsregels) voor een relatie aan te maken. Hierdoor zullen in elk domein in je portaal de...
Vr, 12 Mrt, 2021 at 3:04 PM
Voorkeuren (taal) in portaal instellen
Hier kan elke medewerker van het portaal de taal van het portaal voor zichzelf instellen. Dit heeft dus geen invloed op de taal van het portaal voor andere medewerkers. Van...
Di, 8 Sep, 2020 at 3:44 PM
Webservices in portaal instellen
Een webservice bevat één of meerdere methodes voor de uitwisseling van informatie met applicaties/diensten van externe partijen. Je kunt hierbij o.a. denken aan financiële gege...
Vr, 22 Jan, 2021 at 3:52 PM