Portaal instellingen

Portaal instellingen
Yuki probeert het aantal instellingen beperkt te houden. De instellingen zijn zo veel mogelijk op één plaats samengebracht. Op portaalniveau kunnen een aantal instellingen word...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:27 AM
Steekproeven instellen
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de steekproefcontrole van door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) activeren. D...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:28 AM
Documentverwerking instellen
Alle aangeleverde documenten in Yuki worden zoveel mogelijk automatisch verwerkt door een proces wat Intelligent Document Recognition (IDR) wordt genoemd.  De gegevens van een...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:28 AM
Tevredenheid instellingen
Wanneer een kantoor ervoor heeft gekozen om klanten regelmatig te vragen naar hun tevredenheid moet deze functionaliteit door de gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:28 AM
Toegang voor eindgebruikers in portaal instellen
Deze functionaliteit geeft je de mogelijkheid om in Yuki de toegangsrechten van gebruikers in het portaal te beheren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volledige toegang...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:28 AM
Backoffice vragen voor portaal instellen
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan een selectie van al bestaande Nederlandse standaardvragen en antwoorden importeren die door de medewerkers van ...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:28 AM
Documentverwerkingsregels in portaal instellen
Het is mogelijk om vanuit je Yuki backoffice portaal centrale verwerkingsregels voor een relatie aan te maken. Hierdoor zullen in elk domein de geüploade facturen van een betre...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:29 AM
Voorkeuren (taal) instellen
Hier kan elke medewerker van het portaal de taal van het portaal voor zichzelf instellen. Dit heeft dus geen invloed op de taal van het portaal voor andere medewerkers. Van...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:29 AM
Webservices in portaal instellen
Een webservice bevat één of meerdere methodes voor de uitwisseling van informatie met applicaties/diensten van externe partijen. Je kunt hierbij o.a. denken aan financiële gege...
Di, 2 Jul, 2019 at 11:48 AM
Nmbrs® instellingen
Nmbrs® is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Nmbrs® is het mogelijk de loonstroken, journaalposten en  loonaangifte uit Nmbrs® te halen en deze automatisch in Yuki te...
Wo, 26 Jun, 2019 at 10:29 AM