Je kunt controleren welke versie van de Yuki Assistant app momenteel op je Smartphone is geïnstalleerd door rechtsboven in het startscherm van de Yuki Assistant app te klikken op het icoontje (radertje). In het nu geopende scherm scroll je vervolgens helemaal naar beneden om de versiegegevens te bekijken.


Software releaseDocumenten aanleveren


 • Uploadproces is verbeterd


Standaard wordt elk te uploaden document nu door Yuki in de ordner 'Uitzoeken Yuki' geplaatst met als betaalwijze 'Overschrijving'. Er kunnen daarnaast extra gegevens aan het document worden toegevoegd door gebruik te maken van 'Meer details'. De door Yuki herkende gegevens worden vervolgens automatisch ingevuld. 

De ordner, betaalwijze en extra gegevens kunnen, indien gewenst, handmatig worden gewijzigd.Workspace


 • Per e-mail ontvangen bestand kan worden gemarkeerd als spam


Een bestand dat per e-mail is ontvangen kan worden gemarkeerd als spam door te klikken op de knop Spam. Hierdoor wordt het bestand verplaatst naar de folder Spam. De afzender wordt op een zogenaamde blacklist geplaatst waardoor vanaf dat moment alle ontvangen bestanden van deze afzender automatisch in de folder Spam zullen worde geplaatst.


 • Status 'Afgehandeld' van ontvangen bestand wordt getoond


De huidige status van een bestand is 'Afgehandeld' wanneer het bijgevoegde document al automatisch door Yuki of handmatig door de backoffice is verwerkt en afgehandeld in de administratie.


 • In Vragen wordt datum getoond bij details (gegevens) en antwoord op vraag


De datum wordt getoond bij de gegevens van een vraag en het antwoord op de vraag.Discover


 • Zoekfunctie uitgebreid


Na het invoeren van een zoekterm kan de zoekopdracht verder worden gespecificeerd door het selecteren van een administratie en/of een periode waarbinnen gezocht moet worden.

Daarnaast worden na het invoeren van een zoekterm ook de meest recente zoekopdrachten getoond.


 • Archief weergeven als lijst of als archiefkast met ordners


Het Archief kan nu worden weergegeven als een lijst of als een archiefkast met Yuki ordners en persoonlijke ordners.


 • Bij gegevens van document wordt naam van gekoppeld project getoond


De naam van het project wordt getoond bij de gegevens van een document wanneer het document is gekoppeld aan een project.


 • in Monitor bij Debiteuren en Crediteuren groepering op relatie mogelijk


Openstaande facturen kunnen nu worden gegroepeerd op relatie. Per relatie worden de openstaande facturen van hoog naar laag gesorteerd op het openstaande bedrag.

Daarnaast kan binnen de gegroepeerde relaties gebruik worden gemaakt van de Zoekfunctie.


 • In Bank wordt bij rekeningen laatst bijgewerkte datum getoond


Bij bankrekeningen wordt nu de datum getoond waarop de bankrekening, creditcard of online provider  voor het laatst is bijgewerkt.


Opgeloste bugs


 • Profit and loss title fixed 
 • Using camera flutter native library
 • Uploads: SmartScan improevements
 • Questions: search for words inside questions
 • Questions: default company refresh on clicking Send button
 • Bank: fix the scroll to allow see the entire list of search
 • Contacts: outstanding balance was broken
 • Missing Sales/Purchases: error when asking a question on a bank transaction.
 • Upload flow bug, payment method reset after company change
 • Overflow date on questions
 • Banks -glow effect on the lists
 • Contacts - Loop on contact documents.