Het nieuwe feature is nu alleen nog beschikbaar voor gebruikers van Yuki Verkoop. Met deze nieuwe functionaliteit zal er een QR-code geplaatst worden op de factuur die in Yuki wordt gemaakt en zal de factuur ook automatisch op de Blockchain 

worden geschreven als NFT.