Als de verzender een factuur in de blockchain plaatst, is deze niet te veranderen. De factuur die de klant krijgt, heeft een sleutel waarmee deze vanuit Yuki is te valideren met de factuur in de blockchain. Zijn beide facturen identiek, dan vindt automatische verwerking plaats. Als de factuur is geverifieerd is het in de toekomst zelfs mogelijk om de factuur automatisch te betalen. De software kan dan bijvoorbeeld rekening houden met het beste betaalmoment voor een optimale cashflow. 


In de video NFT Invoicing - Visma | yuki mintBlue - NL wordt het concept verder uitgelegd.