Bij een leverancier of klant kun je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het automatisch verwerken van inkoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administratie in een domein worden ingegeven.

Een aantal standaardwaarden van één leverancier of klant vormen samen een lokale documentverwerkingsregel. Je kunt in Yuki meerdere standaardwaarden (verwerkingsegels) aanmaken op document- en op regelniveau (opsplitsen UBL factuur in aantal factuurregels).

Bij het verwerken van een inkoop- en/of verkoopfactuur van deze leverancier of klant worden op basis van deze document verwerkingsregels de standaardwaarden automatisch voor je ingevuld.

De standaardwaarden zijn cruciale instellingen om volledig automatische verwerking van documenten mogelijk te maken!


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant' kan standaardwaarden (lokale verwerkingsregels) bekijken en aanmaken in een domein.


Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan standaardwaarden (centrale verwerkingsregels) aanmaken die werken op portaalniveau m.a.w. voor alle domeinen in een portaal.


Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk en klik vervolgens op Standaardwaarden.


Het volgende scherm wordt geopend:Standaardwaarden van leverancier of klant bekijken

Om de vastgelegde standaardwaarden van een leverancier of klant te bekijken open je de desbetreffende relatiekaart en klik je op Standaardwaarden. Door te klikken op de knop Uitgebreid (toon de standaardwaarden als verwerkingsregels) kun je meerdere verwerkingsregels op document- en regelniveau aanmaken.Het volgende scherm wordt geopend:  • Documentniveau (knop Standaardwaarde): toepassen van verschillende verwerkingsregels op inkoop- en/of verkoopfacturen van dezelfde leverancier of klant (verschillende facturen op verschillende grootboekrekeningen boeken)
  • Regelniveau (knop UBL-regel) (alleen voor facturen in UBL formaat): toepassen van verschillende verwerkingsregels binnen één inkoop- en/of verkoopfactuur van bepaalde leverancier of klant (één factuur op verschillende grootboekrekeningen boeken bijv. een factuur van de Sligro).