LET OP!

 • Windows Internet Explorer wordt vanaf 1 januari 2019 niet meer ondersteund door Yuki. Wanneer je gebruik maakt van deze browser is het daarom niet meer mogelijk om de Scan Wizard te installeren.
 • Een Mac computer (Apple) ondersteunt geen directe scanner aansturing. Je kunt hierdoor geen gebruik maken van de Scan Wizard.


In Yuki is het  mogelijk om te scannen m.b.v. de Scan Wizard wanneer je gebruik maakt van de browser Microsoft Edge Chromium.


Hiervoor moet je echter eerst een bestand (toegevoegd als bijlage aan dit artikel) downloaden op je computer en vervolgens de ClickOnce extensie toevoegen aan de browser.


Bestand uit bijlage installeren op je computer

Voer het bestand dat als bijlage aan dit artikel is toegevoegd uit op je computer. Dit doe je door de volgende stappen te volgen:

 • Download het bestand (terug te vinden als bijlage onderaan dit artikel). 
 • Zoek het bestand op in je downloads en open vervolgens het bestand
 • Er zal gevraagd worden of je het bestand wilt uitvoeren. Bevestig dit en doe je ook voor alle volgende bevestigingen.
 • Start je computer opnieuw op.


Na het heropstarten van je computer voeg je vervolgens de ClickOnce extensie toe aan de browser.


ClickOnce extensie toevoegen aan de browser Microsoft Edge Chromium

Klik in je browser Microsoft Edge Chromium op de link edge://flags. In de nu geopende pagina scroll je naar beneden naar de ClickOnce Support instellingen. Klik rechts van deze optie in het dropdownmenu op Enabled
Open vervolgens opnieuw je browser.


LET OP!

'ClickOnce' is een extensie van een' derde partij'. Yuki kan hier geen support op geven!


TIPS!

 • Sommige scanners hebben software waarmee je ook kunt scannen naar Dropbox of Google Drive. Wanneer je Dropbox of Google Drive hebt gedeeld met Yuki heb je dezelfde functionaliteit als de Scan Wizard.
 • Heeft je scanner een mailfunctie dan je ook gebruik maken van het e-mailadres voor documenten in Yuki om je documenten aan te leveren. Dit e-mailadres vind je in 'Mijn domein'.

Documenten scannen met Scan Wizard

Hieronder volgt een beschrijving van de drie stappen die je moet doorlopen om m.b.v. de Scan Wizard documenten te uploaden in Yuki:

 • bereid alle documenten voor
 • start de Scan Wizard op
 • controleer het aantal gescande en verzonden documenten.

Bereid alle documenten voor

Voordat je begint met scannen maak je alle documenten gereed:

 • Verwijder de nietjes.
 • Zorg dat de bladen niet aan elkaar kleven.
 • Sorteer de documenten per administratie.
 • Maak stapels van maximaal 25 vellen.
 • Tel het aantal vellen.
 • Leg de stapel op de feeder.
 • Controleer of de scanner is ingesteld op enkelzijdig of dubbelzijdig scannen.
 • Controleer of de juiste zijde naar boven ligt (dat kan per scanner verschillen).

Start de Scan Wizard op

De Scan Wizard kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden opgestart:

 • Klik op het icoon Archief in de navigatiebalk, klik op Archiefkast en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Scannen

 • Klik in de navigatiebalk  op het icoon Postbus en vervolgens, indien nodig, in het nu geopende scherm op Aanleveren. Selecteer vervolgens de ordner waarin je de gescande documenten en/of bestanden wilt bewaren en klik vervolgens op de knop Scannen


  TIP!
  Beweeg met je muis over een ordner om eronder te lezen welke documenten en/of bestanden je in welke ordner kunt aanleveren.

 • De Scan Wizard wordt gestart. Als het de eerste keer is moet de Wizard eerst geïnstalleerd worden.
 • Kies de gewenste administratie (alleen als je meerdere administraties in één domein hebt).
 • Selecteer Feeder.
 • Klik op de Startknop.
 • Het scannen wordt automatisch gestart met de juiste instellingen. Gescande documenten worden direct naar je domein verstuurd. Wacht tot alle documenten gescand en geüpload zijn.
 • Klik op de knop Klaar.

Controleer het aantal gescande en verzonden documenten

Nadat je op de knop Klaar hebt geklikt wordt een nieuw tabblad in je browser geopend met de door Yuki ontvangen documenten. Controleer of het aantal klopt met het aantal in de stapel.