In overleg met het administratiekantoor/accountant wordt besloten of er voor de ondernemer een Basis licentie of een Plus licentie wordt afgenomen. De licentiekosten worden door Yuki gefactureerd aan het administratiekantoor/accountant.


De Basis licentie kan op elk moment door het administratiekantoor/accountant worden omgezet naar een Plus licentie.


Met een Basis licentie kan de ondernemer in Yuki o.a. facturen aanleveren, vragen stellen, het archief inzien, de financiële monitor bekijken en bankkoppelingen beheren.  


Yuki biedt de volgende functies:

 • Aanleveren van documenten en bestanden van banken 
 • Vragen aan administratiekantoor/accountant stellen of vragen van administratiekantoor/accountant beantwoorden
 • Toegang tot het online archief van de administratie
 • Financiële monitor met beperkte functionaliteit (geen proef- en saldibalans)
 • Koppeling met ABN AMRO, ING, Rabobank en Knab
 • UBL verwerken en ophalen
 • Mobiele app (iOS en Android).


Beperkingen

 • Maximaal één gebruiker per administratie
 • Geen relatie management, Relaties (CRM)
 • Geen uitgebreide zoommogelijkheden
 • Geen export van financiële transacties door ondernemer mogelijk.


Aanvullende features


Het administratiekantoor/accountant kan in je domein via de Yuki Store de volgende features voor je activeren:

 • Salariskoppeling met Nmbrs of Loket
 • Yuki Vreemde valuta: aanmaken of aanleveren van facturen in vreemde valuta, importeren van vreemde valuta bankrekeningen 
 • Yuki Webservice (tot 5000 calls per dag)
 • Yuki Webservice Plus (meer dan 5000 calls per dag)
 • Yuki WKR: automatische verwerking van werkkosten in administratie, actuele informatie hoeveel werkkosten de vrije ruimte nog toelaat.


Een gebruiker met de rol 'Directie' in je domein kan via de Yuki Store de volgende features activeren:

 • Yuki Factuur Freemium: gelimiteerde gratis versie van nieuwe Yuki Factuur en Yuki Offerte
 • Yuki Factuur: online factureren (inclusief periodieke facturen) en handmatig of automatisch herinneringen en/of aanmaningen versturen
 • Yuki Offerte: online offertes versturen en status van offertes bijhouden
 • Mollie: Mollie gebruiken als betalingsprovider voor je digitale verkoopfacturen
 • Yuki Betaalservice: betaallijst met nog alle te betalen facturen, betalen van facturen met SEPA betaalbestand
 • Yuki Financieel: meer gedetailleerde rapportage.


De Yuki Store open je door links in je startscherm te klikken op de knoppen Betalingen of Factureren.


Via de contractgegevens in je domein kun je features voor je Basis licentie of de upgrade naar Yuki Financieel desgewenst deactiveren. 

Een verwijderd feature wordt aan het eind van de maand op inactief gezet.


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' in je domein kan features deactiveren.