Met Yuki Factuur kun je zelf digitale (periodieke) verkoopfacturen aanmaken. Je kunt een artikelbestand opbouwen, prijslijsten definiëren en diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste verkoopfactuur automatisch naar je klant sturen. Deze verkoopfacturen worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 


Yuki Factuur is geintegreerd in de vernieuwde Verkoop functionaliteit.  


Yuki Factuur is alleen beschikbaar wanneer deze door een gebruiker met de rol 'Directie' is geactiveerd via de Yuki Store in het domein


Er zijn vier manieren om verkoopfacturen te versturen naar je klanten:

 • Per gewone post:
  • in bulk versturen via de werklijst 'Te verzenden facturen'
  • apart versturen vanuit geopende verkoopfactuur.
 • Per e-mail:
  • in bulk versturen via de werklijst 'Te verzenden facturen'
  • apart versturen vanuit geopende verkoopfactuur.

 

Per klant kan één standaard verzendwijze voor de verkoopfacturen worden ingesteld: per e-mail of per post.

 

Het in bulk versturen van je verkoopfacturen per e-mail is natuurlijk alleen mogelijk wanneer er bij je klant(en) een e-mailadres is vastgelegd én de klantspecifieke instelling (verzendwijze) op 'E-mail' staat. 


Wanneer de factuur direct wordt verstuurd vanuit een geopende verkoopfactuur kan het e-mailadres van de klant nog worden ingevoerd tijdens het aanmaken van een verkoopfactuur voor die klant.


Voordat je daadwerkelijk de verkoopfacturen afdrukt en/of verstuurt controleer je eerst of de instellingen voor verkoopfacturen correct zijn:

 • Klopt het volgende factuurnummer? Zo nee, voer het correcte eerstvolgende factuurnummer in.
 • Is de juiste factuurdatum van de te verzenden facturen ingevoerd? Zo nee, wijzig de factuurdatum.
 • Is de correcte factuurlay-out geselecteerd? Zo nee, selecteer de juiste factuurlay-out.
 • Ziet het schermvoorbeeld van de facturen er naar wens uit? Zo nee, wijzig de factuurlay-out.