Sinds 2013 kende Yuki een semi-automatische koppeling met de Rabo Cash Management omgeving van de Rabobank. Het nadeel van deze werkwijze was, dat het koppelen van een bankrekening alleen door middel van een machtiging ging, waarvan de verwerking erg arbeids- en tijdsintensief was. Met de introductie van Rabo internetbankieren pro, werd Rabo Cash Management overbodig en zou door de Rabobank  worden afgebouwd. Tegelijkertijd werd door de Rabobank een nieuwe koppeling ontwikkeld, welke maart/april 2017 in gebruik werd genomen. De voordelen zijn o.a. de via de Rabobank website eenvoudig in te dienen aanvraag en iedere dag worden de transacties rond 03:00 aangeboden, zodat de bankrekening(en) in het domein bijgewerkt zijn voor aanvang van de werkdag.


Opdat zij hun klanten op tijd zouden kunnen informeren over de nieuwe koppeling, heeft Yuki in 2017 door middel van een popup in het portaal en een drietal Feature Friday berichten haar partners op de hoogte gesteld van de veranderingen.


Zie onderstaand link voor instructies omtrent de aanvraag van de nieuwe koppeling.


https://vimeo.com/212025650/6465a2f22a