Het feature Yuki Sales Webservice kan in het domein alleen door een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' aan het contract worden toegevoegd. 


Open het desbetreffende domein en klik vervolgens in het startscherm van het domein (Mijn domein) op de knop Contract.


Voor een uitgebreide beschrijving van het toevoegen van accountant features aan een contract zie artikel Accountant features aan contract van domein toevoegen.