Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan hier overzichten bekijken aangaande de historie van alle verwerkte facturen (documenten) in domeinen met bundle pricing én de accountant features die aan de contracten van de desbetreffende domeinen in het (sub)portaal zijn toegevoegd.


Vanuit je desktop van het backoffice portaal klik je op de tegel Bundle pricing facturen om beide overzichten te bekijken:Het volgende scherm wordt geopend:In elk domein geldt per bundel een maximaal aantal toegestane verwerkte in- en verkoopfacturen per maand. In het bovenstaande overzicht wordt het totale aantal verwerkte facturen per (sub)portaal én per domein of administratie getoond. 


In dit scherm kun je de volgende knoppen en/of dropdownmenu's gebruiken: 

 1. Geef hier het aantal regels (met gegevens) aan dat moeten worden getoond.
 2. Geef hier aan of je de verwerkte facturen (documenten) per domein of per administratie (in een domein) wilt bekijken.
 3. Selecteer het overzicht van de verwerkte facturen van alle administraties of alleen de administraties in de domeinen van een specifiek (sub)portaal.
 4. Selecteer hier de periode waarvan je de verwerkte facturen wilt bekijken.
 5. Toon het overzicht van alle accountant features (contractregels) die aan de contracten van de domeinen zijn toegevoegd.
 6. Standaard worden in elk overzicht een aantal kolommen getoond. Deze kolommen kunnen worden aangepast door kolommen te selecteren of deselecteren.
 7. Download dit overzicht als een CSV bestand door te klikken op de knop Download.


Door te klikken op een kolomkop kun je elke kolom, behalve de kolom 'Administraties' en 'Gebruikers', desgewenst in omgekeerde volgorde sorteren.


Overzicht accountant features 

Aan elk domein in het portaal kunnen één of meer accountant features aan het contract van het domein worden toegevoegd.  

Voor een beschrijving hiervan zie artikel Accountant features aan contract van domein toevoegen.


Om een overzicht te bekijken van alle accountant features die aan de contracten van de domeinen in het portaal zijn toegevoegd klik je op de knop Accountant features


Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm kun je de volgende knoppen en/of dropdownmenu's gebruiken: 

 1. Geef hier het aantal regels (met gegevens) aan dat moeten worden getoond.
 2. Geef hier aan of je de actieve contractregels of de contractregels met een specifieke begin- of einddatum wilt bekijken.
 3. Selecteer hier de periode waarvan je de actieve contractregels wilt bekijken of de contractregels waarvan de begin- of einddatum in de aangegeven periode valt.
 4. Maak hier een keuze of je wilt zoeken op omschrijving, administratie of domein. 
 5. Voer hier de zoekterm in.
 6. Download dit overzicht als een CSV bestand door te klikken op de knop Download.


Door te klikken op een kolomkop kun je elke kolom desgewenst in omgekeerde volgorde sorteren.