Aan een bundle pricing domein kunnen indien nodig één of meer van de onderstaande accountant features worden toegevoegd:

 • Yuki Vreemde valuta: aanmaken of aanleveren van facturen in vreemde valuta, importeren van vreemde valuta bankrekeningen
 • Salariskoppeling met Loket
 • Salariskoppeling met Nmbrs
 • Yuki WKR: werkkosten (kostensoort en btw-percentage) worden tijdens het verwerken van de boekhouding automatisch in de WKR tool meegenomen en aan de hand van een duidelijk tussentijds rapport (samenvatting) weergegeven.
 • Rabobank koppeling
 • ABN AMRO koppeling
 • ING koppeling
 • Knab bank koppeling 
 • Yuki Webservice (vanaf 1000 tot maximaal 5000 calls per dag)
 • Yuki Webservice Uitgebreid (vanaf 5000 tot maximaal 10.000 calls per dag)
 • Yuki Sales Webservice: vanuit een extern programma de daarin verwerkte verkoopfacturen volledig automatisch ophalen (tot 1000 calls per dag) waarna deze facturen vervolgens automatisch in Yuki worden verwerkt. 
  Dit feature is alleen beschikbaar in een domein met de Minimal versie.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan aan het contract van een domein desgewenst één of meer accountant features toevoegen.


VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER ACCOUNTANT FEATURES IN YUKI ZIE FAQ ACCOUNTANT FEATURES (BUNDLE PRICING)!


Het scherm om deze features toe te voegen wordt als volgt geopend: 

 • Klik in het backoffice portaal op de tegel Domeinen of linksboven op het icoon Domeinen.
 • In het overzicht Domeinen klik je vervolgens op de naam van een domein.


 • Klik in het nu geopende domein boven de navigatiebalk op het icoon Wissel domein en vervolgens op Mijn domein
 • Klik in het startscherm van het domein vervolgens op de knop Contract


 • Klik in het nu geopende scherm op de knop Accountant features toevoegen


 • Selecteer in het nu geopende scherm één of meer features die je wilt toevoegen aan het domein en klik vervolgens op de knop Bewaren.


De geselecteerde accountant features zijn nu direct beschikbaar voor gebruik in het domein.