Het overzicht 'Niet gekoppeld' oftewel 'Niet dossier gerelateerde omzet' laat alle documenten en transacties zien die nog niet zijn gekoppeld aan een dossier.


Beweeg met je muis boven het icoon Dossiers in de navigatiebalk en klik vervolgens op Niet gekoppeld


Het volgende scherm wordt geopend:Om een document of transactie alsnog aan een dossier te koppelen klik je achter de desbetreffende regel op het icoon Documenten koppelen.Elke gebruiker kan alleen een document of transactie koppelen aan een dossier waartoe hij of zij toegang heeft.


De lijst met lopende dossiers verschijnt. In deze lijst van lopende dossiers selecteer je het dossier waaraan je het document of de transactie wilt koppelen. Het desbetreffende document of de transactie verdwijnt nu uit het overzicht van niet gekoppelde documenten en transacties.


Alleen een gebruiker met de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een gekoppeld document of transactie eventueel naar een ander dossier verplaatsen óf de transacties van een nog te koppelen factuur (in- en verkoop) splitsen en aan verschillende dossiers koppelen door achter de desbetreffende regel op het icoon Transacties koppelen/bewerken te klikken.Voor een uitgebreide beschrijving van de functie 'Niet gekoppeld' zie artikel Niet gekoppelde gegevens aan dossier.