Een dossier hoeft niet voor iedereen relevant te zijn. Daarom is het binnen Yuki mogelijk om per dossier de toegang te bepalen zodat alleen een specifieke groep gebruikers (ongeacht hun rol) de inhoud (documenten, transacties, e-mail, taken, afspraken etc.) van het dossier kan bekijken en/of wijzigen.


De gebruiker die een dossier aanmaakt wordt automatisch de beheerder van dat dossier. Alleen de beheerder van een dossier kan de details van een dossier aanpassen en dus bepalen welke gebruikers toegang hebben tot het dossier.


Het toegangsniveau van een dossier overschrijft het toegangsniveau van alle zaken die binnen het dossier voorkomen.


Een dossier kan de volgende toegangsniveaus hebben:

  • Alle gebruikers (gebruikers binnen het domein)
  • Alle werknemers
  • Directie
  • Beheerder en leden (mogelijkheid om toegang te verlenen aan een selectie van gebruikers).


Een gebruiker met de rol 'Directie' heeft toegang tot alle dossiers (inclusief de dossiers met het toegangsniveau 'Beheerder en leden') en kan de inhoud van een dossier bekijken en/of wijzigen (documenten toewijzen).


Om het toegangsniveau van een dossier te bekijken of te wijzigen, beweeg je met je muis boven het icoon DossiersĀ in de navigatiebalk, klik je vervolgens op Lopende dossiers, Mijn dossiers, Alle dossiers of Recent bekeken en klik je in het nu geopende scherm op > voor het desbetreffende dossier.


De instellingen van de beveiliging van een dossier vind je in een geopend dossier op het tabblad DetailsĀ onder Toegang.Voor een uitgebreide beschrijving van de beveiliging van een dossier zie artikel Toegangsniveaus van dossier.