Na een reactie van de klant moet de status van de verzonden offerte handmatig worden gewijzigd. Na acceptatie van de offerte door de klant moet de offerte worden gefactureerd.


Om de status van de offerte op 'Geaccepteerd' te zetten, open je de desbetreffende offerte en klik je vervolgens op Accepteer de offerte in het dropdownmenu van de knop Accepteren.De offerte verdwijnt uit de werklijst 'Openstaande offertes' en wordt verplaatst naar de werklijst 'Te factureren offertes' vanwaaruit de offerte op een later tijdstip kan worden gefactureerd.


De status van de offerte wordt gewijzigd naar 'Geaccepteerd'.


De offerte kan desgewenst direct worden gefactureerd naar de klant door te klikken op de knop Maak factuur.Alle gegevens van de offerte worden overgenomen in het scherm van een te verzenden verkoopfactuur. Desgewenst kunnen de gegevens van de verkoopfactuur nog worden gewijzigd en/of aangevuld. 


Na het verwerken en het versturen van de verkoopfactuur wordt de status van de offerte 'Gefactureerd'.Voor een uitgebreide beschrijving van het factureren van een geaccepteerde offerte zie artikel Status van verzonden offerte wijzigen.