In de financiële monitor in Yuki zie je de belangrijkste indicatoren (kengetallen) van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, banksaldo, kasbalans, ouderdom van openstaande klanten en leveranciers, maar ook wat complexere KPI's (Kritieke Prestatie Indicator) zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit.


Alleen een gebruiker met de rol 'Financiële administratie', 'Externe accountant' of 'Directie' kan de monitor bekijken en aanpassen.


Open de module Boekhouding en klik vervolgens op Monitor.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving van de financiële monitor zie artikel Financiële monitor.