De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen. 


De proef- en saldibalans is alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant'.


Open de module Boekhouding en klik vervolgens op Proef- en saldibalans.


Het volgende scherm wordt geopend:Het interactieve overzicht kent de zes traditionele kolommen:

  • Openingssaldo Debet (OPENING D)
  • Openingsbalans Credit (OPENING C)
  • Saldo debetmutaties (DEBET)
  • Saldo creditmutaties (CREDIT)
  • Saldo einde periode Debet (SALDO D)
  • Saldo einde periode Credit (SALDO C).


De Checksum onderaan het overzicht controleert of de totalen van de kolommenbalans in evenwicht zijn.


Voor een uitgebreide beschrijving van de knoppen/dropdownmenu's in de proef- en saldibalans zie artikel Proef- en saldibalans.