De aangifte omzetbelasting wordt direct in de financiële administratie verwerkt en hier vormen documenten en bankmutaties de grondslag. Het is mogelijk om de aangifte omzetbelasting handmatig te corrigeren en hier worden vervolgens automatische memoriaalboekingen voor aangemaakt. Afhankelijk of de grondslag in de aangifte is gewijzigd wordt dit ook meegenomen in de de eerstvolgende aangifte.

Indien een aangifte wordt verstuurd of historisch wordt afgesloten (niet verstuurd naar de belastingdienst wel verwerkt in de administratie) sluit Yuki het betreffende tijdvak. Dit heeft als gevolg dat alle transactie die in het afgesloten btw tijdvak worden verwerkt automatisch worden opgenomen in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Omdat we in Yuki verwachten dat altijd alle documenten en bankmutaties worden verwerkt wordt er een correctie boeking gemaakt indien de aangifte handmatig wordt gecorrigeerd.

Ter illustratie: 
De aangifte van kwartaal 1 wordt handmatig gecorrigeerd met betrekking tot het hoog tarief
18000 btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief                          credit 100    (opgenomen in Q1)
18000 btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief         debet 100                     (opgenomen in Q2)

In kwartaal is nu een negatief bedrag opgenomen in de aangifte echter ontbreken er momenteel nog verkoopfacturen. Indien de ontbrekende verkoopfacturen alsnog in de administratie worden verwerkt worden deze automatisch opgenomen in kwartaal 2. 

 13000 Debiteuren                                                                       debet 579,19
 18000 btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief                             credit 100 (opgenomen in Q2)
 80000 Omzet                                                                                                    credit 476,19

Nadat de facturen zijn ingeboekt valt de correctie boeking hier tegen weg en loopt de aangifte op wat betreft handmatige correcties. Voor het privé gebruik is er voor gekozen om dit dit direct in de kosten te boeken immers is dit ook gebruikelijk. Dit is weliswaar een algemene kostenrekening wat betreft het privé gebruik en indien dit gespecificeerd dient te worden dan zal het privé gebruik aan de hand van een memoriaalboeking moeten worden gemaakt.

Kortom de tegenboeking van een automatische correctie is altijd dezelfde btw rekening tenzij het privé gebruik is gecorrigeerd.