In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle inactieve contracten.


De instellingen binnen een inactief contract zijn op dit moment niet meer actief. De einddatum van het contract is bereikt waardoor er door Yuki geen periodieke facturen meer zullen worden klaargezet. 


Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu het overzicht Inactieve contracten.


Het volgende scherm wordt geopend:In elke werklijst en overzicht kan de weergave worden aangepast en kunnen de getoonde gegevens worden gefilterd. 

Hieronder worden de specifieke weergave en filtermogelijkheden beschreven van het overzicht ‘Inactieve contracten’.


Weergave en filtering

Standaard worden de volgende kolommen getoond: ‘Relatie', 'Onderwerp’, ‘Startdatum’, 'Einddatum', 'Eindigt in' en 'Frequentie'.


Door een datum in te geven achter Inactief op kun je de inactieve contracten van een bepaalde datum in het verleden of in de toekomst bekijken. De contracten die worden getoond zijn afhankelijk van de einddatum van een contract die bij een contract is vastgelegd.Door het toevoegen van specifieke kolommen kun je de lijst van inactieve contracten o.a. filteren op:

  • Automatisch verwerken: periodieke facturen die wel of niet automatisch worden klaargezet en verstuurd door Yuki.
  • Automatische incasso: periodieke facturen die wel of niet worden geïncasseerd.
  • Tags: alle periodieke facturen met een specifieke tag.
  • Valuta: periodieke facturen in vreemde valuta. Hiervoor dient door de accountant wel het feature Yuki Vreemde valuta aan het contract van het domein te zijn toegevoegd.


Dit overzicht kan standaard worden gefilterd op ‘Relatie', 'Onderwerp’, ‘Startdatum’ of 'Einddatum' door op één van deze tags te klikken. De tag wordt vervolgens toegevoegd aan de filterbalk. 


Bij gebruik van de tag Startdatum of Einddatum kan het filter verder worden gespecificeerd naar Exacte datum, Na de datum of Voor de datum.