De Kleine ondernemersregeling mag enkel toegepast worden op natuurlijke personen die zelfstandig, een onderneming drijft, of een zelfstandig uitgeoefend beroep uitoefent.

De kleine ondernemersregeling bestaat uit:

  • Vermindering van het btw-bedrag dat de ondernemer dient te betalen
  • De mogelijkheid tot vrijstelling van de btw (ontheffing)

Mocht de ondernemer in één jaar minder dan € 1.883 aan btw betalen aan de belastingdienst. Dan is het mogelijk om de kleine ondernemersregeling toe te passen.

  • Is het btw-bedrag tussen de € 1.345 en de € 1.883 dan is sprake van een vermindering
  • Wordt er minder dan € 1.345 aan btw betaald dan kun je als ondernemer in aanmerking komen voor vrijstelling (ontheffing)

 

Vermindering berekenen

BTW die in een jaar betaald zou moeten worden

Toepassing vermindering

€ 1.883 of meer

Geen vermindering

Meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883

2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van rubriek 5a – de voorbelasting van rubriek 5b)

Meer dan € 0, maar niet meer dan € 1.345

De vermindering is gelijk aan het te betalen btw-bedrag. Er wordt geen btw betaald, maar er moet wel een nihilaangifte ingediend worden.

€ 0 of minder

Geen vermindering

 

De vermindering is nooit hoger dan de btw die betaald zou moeten worden. De kleine ondernemersregeling leidt daarom nooit tot een teruggaaf.

Voorbeeld 1 (site belastingdienst)

Meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883 U verkoopt bloemen en de btw over uw jaaromzet is € 4.500. U hebt kosten gemaakt en bloemen en planten ingekocht. Hierover hebt u € 2.865 btw betaald. Dit bedrag mag u als voorbelasting aftrekken. Om te bepalen hoe hoog de btw-vermindering is en hoeveel btw u moet betalen, maakt u de volgende berekening:

Te betalen btw (vraag 5a van de aangifte)                                                         € 4.500

Voorbelasting (vraag 5b van de aangifte)                                                          € 2.865 –/-

Btw-bedrag vóór vermindering                                                                            € 1.635

Vermindering voor kleine ondernemers

(Vraag 5d van de aangifte): 2,5 x (€ 1.883 - € 1.635)                                       € 620 –

Te betalen                                                                                                                   € 1.015

 


Voorbeeld 2 € 1.345 of minder

U bent fotograaf en de btw over uw jaaromzet is € 5.700. U hebt goederen gekocht (zoals camera’s, films, filters en lenzen) waarover u € 4.730 btw hebt betaald. Dit bedrag mag u als voorbelasting aftrekken. Om te bepalen hoe hoog de btw-vermindering is en hoeveel btw u moet betalen, maakt u de volgende berekening:

Te betalen btw (vraag 5a van de aangifte)                                                        € 5.700

Voorbelasting (vraag 5b van de aangifte)                                                         € 4.730 –/-

Btw-bedrag vóór vermindering                                                                           € 970

Vermindering voor kleine ondernemers

(Vraag 5d van de aangifte): (gelijk aan de te betalen btw)                           € 970 –-/

Te betalen                                                                                                                 € 0

 

Houdt er rekening dat de vermindering van de btw geboekt wordt als opbrengst (buitengewone bate) in de winst- en verliesrekening. Dit wordt in Yuki automatische verwerkt.

 

Aangifte per kwartaal

Het is mogelijk om de vermindering per kwartaal toe te passen op basis van een inschatting. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de maximale vermindering. Dit is over het algemeen gelijk aan het bedrag dat betaald moet worden.

Na afloop van het jaar bereken je de kleine ondernemersregeling nogmaals op basis van de jaarcijfers. Het is mogelijk dat de voorlopige vermindering die in de kwartalen zijn toegepast, hoger zijn dan waar de ondernemer recht op heeft. Dan moet er btw terugbetaald worden aan de belastingdienst. Als de voorlopige vermindering lager uitvalt dan de vermindering waar de ondernemer recht op heeft, dan mag dit teruggevraagd worden.

 

Btw verleggen

Is er btw door de ondernemer verlegd (verkopen)? Of is er btw naar de ondernemer verlegd (inkopen)? Dan heeft dit invloed op de berekening van de kleine ondernemersregeling.

Voorbeeld van een onderaannemer die de btw verlegt (site belastingdienst)

Een timmerman heeft een omzet van € 90.000. Een deel van die omzet, € 15.000, heeft hij behaald door als onderaannemer voor een aannemer te werken. Hij verlegt de btw over die omzet naar de hoofdaannemer. Hij moet 21% btw betalen over € 75.000 = € 15.750. Als voorbelasting kan hij € 14.750 btw aftrekken. In zijn btw-aangifte vult hij deze bedragen in. De totaal te betalen btw komt uit op € 1.000 (€ 15.750 - € 14.750).

Op het 1e gezicht lijkt het of de timmerman recht heeft op vermindering van btw volgens de kleineondernemersregeling. Maar voor de berekening van de vermindering moet hij uitgaan van de volledige omzet. Dat is de omzet waarover hij de btw heeft verlegd (€ 15.000) plus de omzet waarover hij de btw zelf heeft aangegeven (€ 75.000). Daarvan trekt hij zijn voorbelasting af (€ 14.750).

 

Vermindering voor kleine ondernemers               Omzet                 Btw

Belast met 21% € 15.000 + € 75.000                      € 90.000               € 18.900

Voorbelasting                                                                                              € 14.750 –

Btw-bedrag                                                                                                 € 4.150

 

Uit dit voorbeeld blijkt dat de ondernemer geen recht heeft op vermindering volgens de kleineondernemersregeling, want het btw-bedrag is hoger dan € 1.883.

 

Voorbeeld van een aannemer waar de btw naar is verlegd

 

Een aannemer heeft werk uitbesteed aan een timmerman. Deze timmerman heeft in totaal € 13.500 gefactureerd en de btw naar de aannemer verlegd. Voor de berekening van de kleineondernemersregeling neemt de aannemer deze btw niet mee. De aannemer heeft een omzet van € 65.000 en moet hierover € 13.650 btw betalen. Hij heeft in de loop van het jaar € 9.222 btw aan andere ondernemers betaald.

Om te bepalen of hij in aanmerking komt voor belastingvermindering, trekt hij deze btw én de btw die naar hem is verlegd, af als voorbelasting.

 

Te betalen btw (21% van € 65.000)                                                     € 13.650

 Voorbelasting

 Wegens aankopen                                                     € 9.222

 Verlegde btw                                                               € 2.835 +

€ 12.057 – /-

Btw-bedrag                                                                                                € 1.593

Vermindering voor kleine ondernemers:

2,5 x (€ 1.883 - € 1.593)                                                                          € 725 – /-

Te betalen vanwege de kleineondernemersregeling                      € 868

In totaal betaalt de aannemer aan btw: € 868 + € 2.835 = € 3.703