Bij het importeren van tussentijdse cijfer via de import worden de eventuele verkopen/ afboekingen van de verschillende activa, verwerkt in de administratie. Hoewel het activum is verkocht dan wel is afgeboekt en verwerkt is in de administratie, is dit niet gecorrigeerd in de activastaat. De activa is nog altijd opgenomen in de activastaat van Yuki en dit dient zodanig gecorrigeerd te worden dat de verkopen/ afboeking ook in de activastaat verwerkt worden.

 

Boekhoudkundig verwerk je een verkoop als volgt:

Eerst is het van belang om te de aanschafwaarde en afschrijvingen te controleren. Houd daarbij rekening met het feit dat het gebruikelijk is om de afschrijvingen per maand te verwerken.

Omschrijving

Aanschafwaarde

Afschrijvingen voorgaande jaren

Afschrijving huidig jaar

Auto 1

15.000

6.000

3.000

 

Balans per 01-01-2020

Grootboek auto’s                          Debet 15.000                                                 

Afschrijvingen auto’s                                                  Credit 6.000

 

Afschrijvingen die verwerkt zijn tot en met 30-06-2020

Afschrijvingen auto’s                                                 Credit 1.500

Afschrijvingskosten auto’s           Debet 1.500                

 

Journaliseren van de verkoopfactuur per 30-06-2020

Debiteuren                                      Debet 11.495

BTW hoog                                                                     Credit 1.995

Boekwinst activa                                                            Credit 9.500

 

Journaliseren van de afboeking van het activum per 30-06-2020 *

Grootboek auto’s                                                        Credit 15.000

Afschrijvingen auto’s                    Debet 7.500

Boekwinst activa                           Debet 9.500

Boekwinst activa                                                         Credit   2.000

* Een dergelijke journaalpost kun je als het goed is terugvinden in de proef- en saldibalans indien de import is afgerond.                   

Om de verkoop correct in de activastaat op te nemen, moet de verkoop vanuit de activastaat, in Yuki, verwerkt worden

Houdt rekening met de volgende punten:

  1. Controleer de grootboekkoppeling in stap 4, welke grootboekrekeningen van het oude programma zijn gekoppeld aan de activa rekeningen in Yuki.
  2. In Yuki wordt er voor de verkopen gewerkt met het grootboek activa verkopen. Met andere programma’s wordt een soortgelijke rekening niet gebruikt en verwerken ze de verkopen op de rekening boekwinst of boekverlies.
  3. In de boekhouding dient de verkoop van een bedrijfsmiddel glad weg te lopen. Zoals je in het voorbeeld hiervoor terugziet, wordt de rekening boekwinst credit en debet (voor hetzelfde bedrag één keer) geboekt. Dit wordt op eenzelfde manier in andere programma’s verwerkt en vermoedelijk op een rekening waarbij de boekwinst (zou, eventueel een andere rekening kunnen zijn) tot uitdrukking komt.
  4. Omdat de activa vanuit de activastaat verkocht (afgeboekt) moet worden, dien je een verkooptransactie aan de activa te koppelen. Dit kun je enkel doen als er op de corresponderende verkooprekening (bijvoorbeeld auto’s verkopen 02601), een boeking heeft plaatsgevonden.
    1. De boeking van de verkoop, die is verwerkt via het oude programma, dien je van grootboekrekening te wijzigen. In de afbeelding hierboven is de verkoop geboekt op de boekwinst en dit wijzig je naar de betreffende activa verkooprekening. In dit voorbeeld is dat auto’s verkopen.
    2. De afboeking die je ook te wijzigen van grootboekrekening (naar bijvoorbeeld auto’s verkopen).
  5. Controleer in de proef- en saldibalans of de activarekening verkopen glad wegloopt.
  6. Tot slot controleer je of er geen voorstel journaalpost door Yuki wordt voorgesteld.