Via de instellingen van een domein kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' een domein archiveren of het contract voor het desbetreffende domein beëindigen.


Domein archiveren

Een gearchiveerd domein krijgt de status 'Archief', het domein blijft toegankelijk en de gegevens inzichtelijk. Er kunnen echter geen gegevens in het domein meer worden gewijzigd en/of toegevoegd worden.  


Een gearchiveerd domein is toegankelijk voor:

  • een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder'
  • alle medewerkers van het accountantskantoor óf een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein (indien zo ingesteld bij BO-toegang)
  • een gebruiker met toegang tot het domein op domeinniveau. 


Contract van domein beëindigen 

Een domein waarvan het contract is beëindigd krijgt de status 'Inactief', het domein is niet meer toegankelijk wat betekent dat er geen gegevens meer kunnen worden bekeken, gewijzigd en/of verwerkt. 

De gegevens in het domein zullen na twaalfmaanden definitief uit Yuki worden verwijderd. Het 'lege' domein blijft echter wel aanwezig in Yuki en zal in overzichten worden als een 'inactief' domein.


LET OP!

Indien het contract van een domein wordt beëindigd moet er voor de bewaarplicht van de ondernemer een export worden gemaakt van het gehele Yuki Archief. Deze export dient tenminste zeven jaar bewaard te worden. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' in het domein kan alle documenten uit het Yuki Archief exporteren


Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Hoe maak ik een export van alle documenten uit Yuki?


Daarnaast moet er ook een XAF Auditfile worden geëxporteerd. 


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een XAF Auditfile exporteren.


Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Financiële transacties exporteren


De export van alle documenten en het XAF auditfile dient zeker twee dagen voordat het contract daadwerkelijk afloopt uitgevoerd te worden. Gebeurt dit op de laatste dag van het contract dan kan er via de link die in de mail staat niet meer ingelogd worden in het domein om de export uit te voeren en zal het contract met één maand verlengd moeten worden.


Het scherm om de instellingen van een domein te bekijken en/of te wijzigen wordt als volgt geopend:

  • automatisch direct na het aanmaken van een nieuw domein
    of
  • onderin het backoffice portaal klikken op de tegel Domeinen of linksboven op het icoon Domeinen.


In het overzicht Domeinen klik je vervolgens op > voor de naam van een domein.


In het nu geopende scherm klik je op de knop Contract van het domein wijzigen om het domein te archiveren of het contract van het domein te beëindigen.Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer in dit scherm of je het domein wilt archiveren of het contract van het domein wilt beëindigen. Klik vervolgens op de knop Volgende.


Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm moet je verplicht een reden van opzegging selecteren en hierop desgewenst een toelichting geven.


Klik vervolgens op de knop Volgende.


Indien je hebt aangegeven dat je het domein wilt archiveren wordt het volgende scherm geopend:Selecteer hier of je het domein per de lopende maand of volgende maand wilt archiveren.


Indien je hebt aangegeven dat je het contract van het domein wilt opzeggen wordt het volgende scherm geopend:Selecteer hier of je het contract van het domein per de lopende maand of volgende maand wilt opzeggen.


Klik op de knop Indienen om de contractwijziging daadwerkelijk aan Yuki door te geven. Je ontvangt een e-mail met de opdrachtbevestiging en de bijbehorende details.