We hebben ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk nuttige artikelen toe te voegen aan onze knowledge base. Daarbij gaan we er natuurlijk vanuit dat deze artikelen kloppen en de juiste informatie wordt beschreven in de knowledge base. Maar samen met de gebruikers van de knowledge base, kunnen we ervoor zorgen dat de knowledge base steeds beter wordt en rijker aan informatie. Daarom kun je bij ieder artikel aangeven wat je van een artikel vond, of je iets mist en kun je aangeven wat er beter kan. Onderaan ieder artikel wordt de vraag gesteld: Was dit antwoord nuttig? Wij horen graag van de knowledge base gebruikers of het antwoord daarop Ja of Nee is. Indien er op ja wordt geklikt wordt er een duimpje omhoog getoond bij ons achter de schermen. Indien er op nee wordt geklikt kun je aangeven wat je vindt van het artikel.Door bij ons aan te geven waarom een antwoord niet nuttig was, krijgen wij een melding en kunnen we het betreffende artikel aanpassen indien dit nodig is. Wij waarderen alle feedback zeer. Zo kunnen we de knowledge base met elkaar optimaliseren!