In de knowledge base kun je alle artikelen vinden die je helpen bij het gebruik van Yuki. De indeling van de knowledge base is gebaseerd op de Yuki software. Zo zijn de hoofdmappen/categorieën ingedeeld aan de hand van het Yuki hoofdmenu in de software. Binnen deze hoofdmappen/categorieën kun je mappen vinden die een extra indeling maken op basis van de Yuki module en daarmee de hoofdmap waarin je je bevindt. Dit kun je vergelijken met het submenu die je in Yuki ziet als je je in een module bevindt. 


De knowledge base op de startpagina

De knowledge base kun je terugvinden op twee plekken in onze support portal. Ten eerste kun je deze terugvinden op de startpagina, waar je in het midden van de pagina herkenbare knoppen uit het Yuki hoofdmenu ziet. Dit zijn de hoofdmappen/categorieën. Indien je klikt op één van de hoofdmappen ga je direct naar de inhoud van die hoofdmap. Hierin bevinden zich wederom onderwerpen onderverdeeld in submappen die te maken hebben met de hoofdmap die je hebt aangeklikt.Tot slot bevatten de submappen de artikelen die het gebruik van de Yuki software uitleggen en waar jij mogelijk jouw antwoord zou kunnen vinden.


De knowledge base op de ‘Oplossingen pagina’

De knowledge base kun je ook terugvinden door bovenin de startpagina te klikken op oplossingen. Je krijgt dan hetzelfde overzicht te zien zoals op de startpagina. Maar daar kun je ook zelf door alle categorieën en mappen heen scrollen om op zoek te gaan naar jouw antwoord. 

Je kunt ook bovenin op één van de categorieën klikken, waarna je automatisch naar beneden springt naar de desbetreffende categorie. 


Artikelen

Bij het maken van de artikelen hebben we ervoor gezorgd dat we duidelijke en korte teksten hebben, zodat je snel en concreet antwoord kunt vinden op je vragen. Met duidelijke overzichten en de nodige screenshots maken we herkenbaar waar de uitleg betrekking op heeft en waar je bepaalde knoppen kunt vinden. Omdat veel Yuki pagina’s elkaar aanvullen en verband houden met elkaar, hebben we ervoor gezorgd dat er binnen de knowledge base ook verbindingen kunnen worden gelegd tussen verschillende artikelen. 


In onderstaand voorbeeld hebben we gezocht op kwaliteitsmonitor en hebben we het voorgesteld artikel aangeklikt. Je komt terecht in het artikel. 


 

Het kan uiteraard zo zijn dat je er snel achter komt dat je niet helemaal in het juiste artikel zit, of dat je meer informatie zou willen hebben dan je zojuist hebt gelezen. Daarvoor is de functie gerelateerde artikelen een uitkomst, zoals je in het screenshot hierboven kunt zien. Door te klikken op de knop gerelateerde artikelen, verspringt de pagina naar het overzicht van alle artikelen die op basis van bepaalde kenmerken worden getoond als gerelateerd artikel. Je ziet direct dat, als we ons in het artikel van de kwaliteitsmonitor bevinden, artikelen worden getoond die verband houden met het artikel waar we nu in zitten. Door te klikken op één van de voorgestelde gerelateerde artikelen, ga je naar het betreffende artikel.