Alle btw-aangiften in het portaal die door een medewerker van de backoffice zijn gecontroleerd worden vanaf de 26e in de maand na de aangifteperiode automatisch verstuurd naar de Belastingdienst.


Zodra de btw-aangifte is gecontroleerd, ontvangt de in het domein bij de Yuki berichten aangegeven gebruiker bij Wie ontvangt berichten rond de btw-aangifte?:

  • in zijn of haar Yuki Postbus een mededeling over de btw-aangifte 
  • in zijn of haar mailbox een mail over de btw-aangifte.


De ondernemer (klant) heeft vervolgens tot de 26e in de maand na de aangifteperiode de tijd om d.m.v. een vraag correcties van of aanvullingen op de gecontroleerde btw-aangifte door te geven. 

De eventueel gewijzigde btw-aangifte werd voorheen echter altijd zonder voorafgaande goedkeuring van de ondernemer (klant) verstuurd naar de Belastingdienst.


De functie 'Btw-aangifte goedkeuring' is in Yuki standaard ingesteld op geen vereiste voorafgaande goedkeuring van de btw-aangifte door de ondernemer (klant) voordat deze zal worden verstuurd naar de Belastingdienst.


LET OP!

Alle niet goedgekeurde btw-aangiften worden dus niet meer automatisch verstuurd naar de Belastingdienst. De accountant dient ervoor te zorgen dat deze btw-aangiften toch op tijd worden verstuurd om boetes van de Belastingdienst te voorkomen.


In het geval dat de ondernemer de btw-aangifte niet op tijd goedkeurt kan de instelling 'Btw-aangifte goedkeuren door de klant' bij de instellingen in het desbetreffende domein worden uitgeschakeld. Hierdoor kan de btw-aangifte alsnog op tijd worden verstuurd.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan deze functie activeren zodat btw-aangiften zonder voorafgaande goedkeuring van de ondernemer (klant) niet meer automatisch worden verstuurd naar de Belastingdienst.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot de instellingen van de btw-aangifte goedkeuring.


Vanuit je desktop van het backoffice portaal klik je rechtsboven in je scherm op Instellingen.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het icoon Btw-aangifte goedkeuring instellingen. Het volgende scherm wordt geopend:Btw-aangifte goedkeuring instellen

Vink het selectievakje aan om ervoor te zorgen dat de btw-aangiften van alle domeinen in het portaal eerst vooraf moeten worden goedgekeurd door de ondernemer (klant) voordat deze btw-aangiften worden verstuurd naar de Belastingdienst. 


TIP!

In elk domein kan bij de instellingen van dat domein door de backoffice of een gebruiker met de rol 'Directie' worden aangegeven of de instelling van de btw-aangifte goedkeuring hetzelfde is als die in het portaal of ingeschakeld of uitgeschakeld moet worden.


Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Instellingen Belastingdienst.