Momenteel kun je in Yuki nog geen gebruik maken van daadwerkelijke kostenplaatsen en kostendragers. 


Wel heb je in Yuki de mogelijkheid om gebruik te maken van Yuki Dossiers (Projecten).


Alleen in domeinen met Yuki Financieel kan een gebruiker met de rol 'Directie' via de Yuki Store op de desktop van het domein dit feature activeren.


Dossiers kunnen worden gebruikt als projectadministratie of analytische administratie. 


Kosten en omzet, zowel documenten als financiële transacties, kunnen aan verschillende dossiers worden gehangen. 

Van elk dossier kun je de financiële rapportage inzien en de W&V rekening opvragen.


Per dossier kan de toegang worden bepaald zodat bijvoorbeeld een deel van de financiële administratie vrijgegeven kan worden voor één of meer gebruikers zonder dat deze gebruikers toegang hebben tot de gehele financiële administratie.