De Activastaat voor verbouwingen is niet standaard actief omdat hiervoor de afschrijvingsrekeningen nog niet zijn gespecificeerd. 


Open de grootboekrekening 02110 Verbouwingen en klik bovenin je scherm op de knop Activastaat.Klik in het nu geopende scherm bovenin op de knop Activum groepsinstellingen:Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm kun je de grootboekrekeningen specificeren die betrekking hebben op de activastaat en waarop o.a. de afschrijvingen worden geboekt, bijvoorbeeld: