Het administratiekantoor/accountant activeert voor één of meer bankrekeningen in een administratie de bankkoppeling met ABN AMRO, Rabobank, ING en/of Knab. De bankkoppeling wordt direct toegevoegd als actief contractonderdeel aan het contract van de ondernemer. 


TIP!

Controleer in het domein of de desbetreffende bankrekening al is aangemaakt!

Wanneer de bankrekening niet is aangemaakt weet Yuki niet voor welk domein de via de bankkoppeling automatisch opgehaalde transacties bestemd zijn.


Nadat de ondernemer de koppeling ook daadwerkelijk heeft geactiveerd bij zijn of haar bank én er daadwerkelijk transacties hebben plaatsgevonden op de desbetreffende rekening(en) zullen de elektronische bankbestanden (met transacties) door Yuki automatisch via de bankkoppeling worden geïmporteerd in de administratie. 

Door de banken wordt in de naam van het elektronisch bankbestand aangegeven dat het een door Yuki automatisch te importeren bankbestand betreft.


Je kan in een administratie zien of de bankkoppeling actief is door:

  • de contractgegevens te controleren
  • de naam van het elektronisch bankbestand te controleren.

Contractgegevens controleren

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of een gebruiker met de rol 'Directie' kan het contract bekijken.


De contractgegevens kun je controleren bij de domeingegevens. 'MIjn domein' kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geopend: 

  • Beweeg met je muis boven het icoon Mijn Yuki in de navigatiebalk en klik vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Dashboard en vervolgens op de tegel Mijn domein
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Mijn domein.


Klik in het nu geopende scherm op de knop Mijn contract.
In het nu geopende scherm zie je onder Actieve contract-onderdelen de geactiveerde bankkoppeling staan en de datum waarop de koppeling door het administratiekantoor/accountant is geactiveerd.


Naam van elektronisch bankbestand controleren 

Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk, klik op Elektronische afschriften en vervolgens op > voor een elektronisch afschrift van de desbetreffende bankrekening.


Het volgende scherm wordt geopend:Aan de naam van het elektronisch bankbestand kun je zien of deze transacties door Yuki automatisch in de administratie zijn geüpload via de bankkoppeling:

  • ABN AMRO: bestandsnaam begint met m1mgt
  • Rabobank: bestandsnaam begint met raboib
  • ING: bestandsnaam bevat YUKI
  • Knab: bestandsnaam bevat YUKI.