De ordner Personeel bevat standaard de volgende tabbladen:

  • Salarisstroken
  • Declaraties
  • HR documenten
  • Beoordelingen.


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM' kan de salarisstroken, declaraties, HR documenten en beoordelingen van alle werknemers bekijken. 


Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' öf een 'Backoffice' rol in het domein kan alle documenten behalve de HR documenten (niet-financiële documenten) van alle werknemers bekijken.


Alle overige gebruikers (indien werknemer) kunnen in de ordner Personeel alleen hun eigen salarisstroken, declaraties, HR documenten en beoordelingen bekijken.

Zij kunnen deze documenten ook bekijken door vanuit hun eigen relatiekaart links in het scherm te klikken op HR documenten.Het volgende scherm wordt geopend: