In Yuki is het mogelijk om Engelse, Franse of Duitse offertes aan te maken en deze vervolgens per post of per e-mail te versturen naar je klanten. 


Voor het aanmaken van een offerte in een vreemde taal moet je de volgende stappen doorlopen:

  • Omschrijving van verkoopartikel vertalen 
  • Offerte lay-out aanmaken
    • Indien gewenst, vertalen van onderwerp en tekst van e-mail naar het Engels, Frans of Duits 
  • Veld 'Aanhef' bij relatie vertalen (indien placeholder [heading] wordt gebruikt in tekst van e-mail)
  • Veld 'Onderwerp' op factuur vertalen (indien placeholder [Subject] wordt gebruikt in onderwerp en tekst van e-mail).


De tekst in het veld Aanhef op een relatiekaart wordt automatisch gebruikt als aanhef (placeholder [heading]) in de tekst van de e-mail. Deze tekst moet worden vertaald naar de juiste taal.


Open de module Adresboek, zoek en open de kaart van de relatie waarbij je de aanhef wilt vertalen naar het Engels, Frans of Duits.

Klik linksboven in je scherm op de knop Bewerken en open het tabblad Extra.

Vertaal nu de tekst in het veld Aanhef naar de gewenste taal en klik vervolgens op Bewaren.