De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Offertekolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Offerte lay-outs.

Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-outHier kun je bepalen welke template kleuren worden gebruikt in je offerte lay-out.


Door te klikken op de knop Annuleren onderin je scherm worden de standaard kleuren van deze template weer geselecteerd.