De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Offertekolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de offerte lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outs.


Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-outHier kun je bepalen welke template kleuren worden gebruikt in je offerte lay-out.


Door te klikken op de knop Annuleren onderin je scherm worden de standaard kleuren van deze template weer geselecteerd.