De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Offertekolommen
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papierinstellingen
 • Adrespositionering
 • Thema
 • Logo positionering
 • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de offerte lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outs


Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out


Op de offerte onderscheiden we drie secties:


Het offerteblok

Dit bestaat weer uit drie delen:

 • de offertekop (klantgegevens, offertenummer etc)
 • de offerteregels (met de kolommen)
 • de offertetotalen (met btw totalen en te betalen bedrag).Klik op de knop 3 linksonder je scherm. Het volgende scherm wordt geopend: Offerte voettekst

Hier kun je tekst kwijt die direct onder het offerteblok wordt afgedrukt.


Pagina voettekst

Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Standaard worden de bedrijfsgegevens (adres, KvK-, btw- en bankrekeningnummer) weergegeven, zoals deze zijn vermeld in het domein.

Wil je andere gegevens vermelden, dan kun je dit veld gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan. Let op: de standaard vermelding komt te vervallen, als je gegevens in dit blok hebt vermeld.