De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Offertekolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoop instellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outs

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-outKlik op de knop 2 in het midden van je scherm. Het volgende scherm wordt geopend: Hier kun je aangeven welke gegevens op je offerte afgedrukt moeten worden. Welke kolommen je kunt selecteren is afhankelijk van de template offerte lay-out die je gekozen hebt. Denk daarbij met name vanuit de klant. Wat is voor de klant belangrijk om op de regel te zien?


Omschrijving

Wil je de omschrijving van het artikel, de omschrijving van de offerteregel of beide afdrukken? 


Aantal

Wil je dat de aantallen vermeld worden?


Prijs excl. btw

Prijs van artikel exclusief btw.


Prijs

Prijs van artikel.


Btw-tarief

Als de offerte voor particuliere klanten is, dan is het noemen van de btw per regel minder belangrijk. Als het btw-percentage voor elk artikel hetzelfde is, hoef je deze ook niet op elke regel te noemen. 


Bedrag excl. btw

Bedrag van totaal aantal van artikel exclusief btw.


Btw-bedrag

Btw-bedrag van totaal aantal van artikel.


Bedrag

Bedrag van totaal aantal van artikel.


Selecteer de kolommen die je graag per offerteregel wilt afdrukken. Maak de offerte zo simpel mogelijk (less is beautiful). Om te testen of de offerte eruit ziet zoals je wilt, bewaar je de offerte lay-out door te klikken op de knop Bewaren en vervolgens op de knop Schermvoorbeeld.