De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Offertekolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de module Verkoop, klik links in je scherm op Verkoop instellingen en scroll naar Offerte lay-outs.

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-outOmschrijving

Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee.


Administratie

Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt).


Ontwerp

Selecteer indien gewenst een ander ontwerp voor je offerte lay-out.


Taal

Het is mogelijk om voor een offerte in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te kiezen.


Nadat de offerte lay-out is bewaard zie je direct dat de tekst op de offerte in de geselecteerde taal wordt weergegeven.Bij de verkoop instellingen wordt bij de desbetreffende offerte lay-out de geselecteerde taal in de kolom Taal getoond.


Bijlage

Hier kun je vanuit het archief een bijlage koppelen aan de offerte lay-out (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).