De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Offertekolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Thema
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoop instellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outs

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-outOmschrijving

Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee.


Administratie

Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt).


Ontwerp

Selecteer indien gewenst een ander ontwerp voor je offerte lay-out.


Taal

Het is mogelijk om voor een offerte in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te kiezen.


Nadat de offerte lay-out is bewaard zie je direct dat de tekst op de offerte in de geselecteerde taal wordt weergegeven.Bij de verkoop instellingen wordt bij de desbetreffende offerte lay-out de geselecteerde taal in de kolom Taal getoond.


Bijlage

Hier kun je vanuit het archief een bijlage koppelen aan de offerte lay-out (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).