In een domein kan elke gebruiker zijn of haar persoonlijke voorkeuren vastleggen, deze hebben weinig invloed op de werking van de Yuki software. Daarnaast kunnen er instellingen vastgelegd worden die de werking van de software wel beïnvloeden. 


Het is afhankelijk van de rol(len) die je hebt als gebruiker in een domein welke instellingen je vast kunt leggen


Alle vastgelegde instellingen zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en het scherm van de instellingen wordt nu geopend: De instellingen die hier worden getoond zijn afhankelijk van je bundel, je gebruikersrechten in een domein en extra features die in een domein zijn toegevoegd. 


De instellingen die je kunt vastleggen in je domein zijn ondergebracht in de volgende categorieën:

 • Domein
 • Gebruiker
 • Financieel
 • Verkoop
 • Integraties
 • Overige.


Deze instellingen worden hieronder per categorie kort beschreven.


Domein

De onderstaande instellingen zullen de werking van Yuki beïnvloeden:

 • Mijn domein
  Overzicht van administraties en gebruikers met toegang tot het domein.
 • Rechtenmatrix
  Overzicht van rol(len) en administratierechten van gebruikers met toegang tot het domein.
 • Blokkeren
  Overzicht van geblokkeerde en/of afgesloten administraties.
 • Tags (werking van Yuki wordt niet beïnvloed)
  Actieve en inactieve tags
 • Berichten
  Vragen over administratie, berichten over btw-aangifte of aandachtspunten.
 • Belastingdienst
  Wel of geen vereiste goedkeuring van btw-aangifte door ondernemer (klant) voordat de btw-aangifte naar de Belastingdienst wordt verstuurd.

Gebruiker

Deze instellingen zullen de werking van Yuki niet beïnvloeden:

 • Persoonlijke voorkeuren
  Persoonlijke voorkeuren voor wat betreft o.a. je bureaublad, het Archief, de Yuki Scan Wizard, je mail etc.
 • Mijn profiel
  Je relatiekaart met alle bijbehorende gegevens.
 • Wijzigen wachtwoord
  Wijziging van wachtwoord of e-mailadres voor login domein.
 • E-mailaccounts
  Overzicht van je aangemaakte e-mailaccounts.
 • Beeldscherminstellingen
  Persoonlijke instellingen voor wat betreft je navigatiebalk en de menubalken in al je schermen.

Financieel

De volgende instellingen kunnen hier worden vastgelegd:

 • Monitor (werking van Yuki wordt niet beïnvloed)
  Instellingen van weergave financiële monitor in Boekhouding.
 • Landen (beïnvloedt de werking van Yuki)
  Actieve en inactieve landen.
 • Valuta's (beïnvloedt de werking van Yuki)
  Actieve en inactieve valuta's.
 • Grootboekrekeningen (beïnvloedt de werking van Yuki)
  Actieve en inactieve grootboekrekeningen.
 • Btw-tarief (beïnvloedt de werking van Yuki)
  Actieve en inactieve btw-tarieven.
 • Financiële krant (werking van Yuki wordt niet beïnvloed)
  Abonnees van financiële krant.

Verkoop

De onderstaande instellingen zullen de werking van Yuki beïnvloeden:

 • Verkoopinstellingen
  Hier kun je de volgende instellingen voor je verkoopfacturen en offertes vastleggen:
  • Factuur
  • Factuuraflevering
  • Offer
  • Contracten
  • Factuur lay-outs
  • Offerte lay-outs.
 • Herinnering instellingen

  Hier kun je de volgende instellingen voor de herinneringen en aanmaningen van je verkoopfacturen vastleggen:

  • Handmatige herinneringen
  • Automatische herinneringen (herinnering- en aanmaningsservice)
  • Geblokkeerde relaties (herinnering- en aanmaningsservice)
  • Lay-outs.

Integraties

De onderstaande instellingen zullen de werking van Yuki beïnvloeden:

 • Mollie
  Je kunt Mollie instellen als online betalingsprovider voor je digitale verkoopfacturen. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen:
  • Administratie in Yuki koppelen met je bestaande account bij Mollie óf een nieuwe account bij Mollie aanmaken die direct is gekoppeld
  • Mollie betaallink toevoegen aan de factuur lay-out van je verkoopfacturen
  • Je klanten betalen je verkoopfacturen via Mollie
  • Bankafschriften van Mollie importeren in je administratie
  • Inkoopfacturen van Mollie importeren in je administratie
  • Transacties van Mollie verwerken in je administratie.
 • Webservices
  Instellingen voor de uitwisseling van informatie met applicaties/diensten van externe partijen.
 • Comandi
  Comandi Management Dashboard is een programma dat sturing biedt aan een organisatie door uit alle gekoppelde systemen en applicaties automatisch data te verzamelen en op basis hiervan de meest actuele cijfers te rapporteren. Daarnaast biedt het Management Dashboard specifieke KPI's (Kritieke Prestatie-Indicatoren), benchmarking, forecasting, scenario analyse etc.
  Door je account bij Comandi éénmalig in je domein te koppelen met Yuki is vanaf dat moment de financiële data uit je administratie(s) in Yuki altijd direct beschikbaar in je Comandi Management Dashboard.

Overige

Deze instellingen zullen de werking van Yuki niet beïnvloeden:

 • Agenda
  Persoonlijke voorkeuren voor weergave van de Agenda.
 • Archief instellingen
  Voor de documenten in het Archief kan worden ingesteld welke gebruikers toegang hebben tot de standaard documenten in de grijze ordners (bovenste plank in het Archief).
 • Taaksoort
  In Yuki kun je bij elk document gebruik maken van verschillende soorten taken. Een taak is een actie, vraag of opdracht voor een gebruiker binnen Yuki.