In Yuki kun je documenten aanleveren door deze te scannen, uploaden, synchroniseren of mailen. Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde documenten te genereren d.m.v. een webservice. In dit overzicht zie je wanneer welke gebruiker een aantal documenten (batch) heeft aangeleverd en wat de huidige status van die documenten is.


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan één of meerdere documenten uit de workflow verwijderen.


Alle gebruikers met een andere rol kunnen alleen de door henzelf gescande of geüploade documenten verwijderen.


Open de module Yuki Postbus en klik vervolgens links in je scherm op Historie.


 

Het volgende scherm wordt geopend:Klik op > voor de batchregel of de datum van een batch om de details van een batch te bekijken. Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt in deze weergave van een batch alle geselecteerde documenten in één keer in een ordner plaatsen, samenvoegen tot een bundel of verwijderen door linksboven in dit scherm te klikken op de desbetreffende knoppen.