Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan de steekproefcontrole van door de backoffice verwerkte transacties (documenten en banktransacties) activeren


Daarnaast moet ook worden aangegeven welk percentage van de verwerkte transacties in deze controle moet worden meegenomen.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' kan de instellingen van de steekproeven alleen inzien.


In je Yuki backoffice portaal klik je rechtsboven in je scherm op Instellingen.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op het icoon Algemeen. Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm vind je de instellingen voor steekproeven, documentverwerking, tevredenheid en toegangsinstellingen voor eindgebruikers.


Steekproeven instellen

Klik bovenin je scherm op de knop Bewerken en activeer de functionaliteit steekproeven d.m.v. het selectievakje achter Selecteer documenten en banktransacties voor steekproeven.


Daarna stel je de frequentie van de steekproeven in door het percentage documenten en banktransacties dat moet worden meegenomen in de steekproeven in te voeren.


Het standaardpercentage is 2%.


Klik vervolgens op de knop Bewaren om deze instellingen op te slaan.