De transacties van in- en verkoopfacturen kunnen in Yuki vanuit de grootboekkaart aan een dossier worden gekoppeld. 

Deze transacties kunnen zelfs worden gesplitst zodat deze aan verschillende dossiers kunnen worden toegewezen.


Het rekeningschema kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geopend:

  • Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en kik vervolgens op Rekeningschema
  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm op Rekeningschema.


Alleen een gebruiker met de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' rol kan factuurregels aan verschillende dossiers koppelen.


Open vervolgens de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, inkoop-  of omzetrekeningKlik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Dossier aanpassen.Klik In het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Dossier en selecteer een dossier om deze transactie aan een dossier te koppelen.Indien je het bedrag van het dossier aanpast en vervolgens op de knop Bevestigen klikt wordt er een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander dossier. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende dossiers koppelen.De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als de factuur opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het dossier wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst.