Alleen gebruikers met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kunnen de documenten (digitale post) afhandelen.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Postbus en vervolgens in het nu geopende scherm op Digitale post


Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm kun je de volgende knoppen gebruiken:

  1. Afhandelen: het binnengekomen document heb je gezien en is verder akkoord. Het document verdwijnt uit het overzicht van binnengekomen e-mails. Het is puur een signaallijst. De documenten worden sowieso door Yuki verwerkt ook als je het document niet afhandelt, tenzij je het document verwijdert.
  2. Vraag aan de Backoffice: over het binnengekomen document wil je een vraag stellen aan de Backoffice. Ook kun je bijvoorbeeld in de vraag verzoeken om het document te verwijderen.
  3. Taak aanmaken: er moet een taak aangemaakt worden voor het document. In de taak kunnen verdere details worden opgenomen.
  4. Doorsturen: één of meerdere personen moeten geattendeerd worden op een binnengekomen document. Er kunnen geen verdere details worden opgenomen.