De backoffice en de gebruikers van Yuki kunnen via de Yuki Postbus in een domein met elkaar communiceren. 


Een gebruiker met een 'Backoffice' rol kan alle door Yuki aan hem of haar toegewezen vragen vanuit het portaal bekijken en daarna via het domein afhandelen.


Elke gebruiker kan alleen zijn of haar eigen vragen en antwoorden in het domein bekijken en afhandelen.

Gebruikers met de rol 'Directie', 'Externe accountant' of 'Financiële administratie' kunnen alle vragen van alle gebruikers in het domein zien.

De backoffice en de gebruikers hebben elk hun eigen mogelijkheden om vragen te stellen en te beantwoorden:

  • vraag van gebruiker aan backoffice

  • vraag van backoffice aan gebruiker.


Van de vragen, antwoorden en mededelingen van de backoffice ontvangt de gebruiker op zijn of haar inlog e-mailadres een mail, met daarin een link naar de mededeling, vraag en/of antwoord.


Open de module Yuki Postbus en klik vervolgens links in je scherm op Vragen.Het aantal nog openstaande vragen voor jezelf wordt hier in het rood getoond. Het volgende scherm wordt geopend:In dit overzicht zie je de openstaande vragen voor jezelf, de antwoorden van Yuki (backoffice) en de openstaande vragen (in behandeling) voor Yuki (backoffice). 

Door te klikken op de knop Nieuw bovenin het scherm kunnen de backoffice en de gebruiker beiden een algemene vraag óf een vraag over een specifiek document of een transactie stellen.


Algemene vraag

Wanneer je een algemene vraag wilt stellen open je de module Yuki Postbus en klik je bovenin je scherm op de knop Vraag. Je kunt ook onderin je scherm klikken op Stel een vraag. In beide gevallen zal hetzelfde scherm worden geopend.Voor de backoffice zal een ander scherm worden geopend dan voor de gebruiker.


Vraag over specifiek document of transactie

Vanuit een geopend document of een transactie kun je een specifieke vraag stellen. Hiervoor klik je bovenin je scherm op de knop Stel een vraag aan de gebruiker/backoffice/Yuki medewerker.
Voor de backoffice zal een ander scherm worden geopend dan voor de gebruiker.