Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan speciale klantspecifieke afspraken over een administratie, relatie of een grootboekrekening vastleggen


Het overzicht van alle vastgelegde klantspecifieke afspraken kan ook alleen worden bekeken door een gebruiker met een 'Backoffice' rol.


Hieronder wordt uitgelegd hoe je achtereenvolgens een klantspecifieke notitie vastlegt bij een administratie, een relatie en een grootboekrekening.


Notitie over administratie vastleggen

Klik linksboven in je scherm op het bedrijfslogo. Klik vervolgens op Mijn domein, selecteer de administratie waarbij je een notitie wilt vastleggen. Open het tabblad Juridisch en klik vervolgens op de knop Bewerken. Leg onderaan in je scherm in het veld Klantspecifieke opm. de notitie(s) vast.Klik vervolgens op de knop Bewaren.


Notitie over relatie vastleggen

Open de module Adresboek en zoek en selecteer vervolgens de relatie waarbij je een notitie wilt vastleggen. Open het tabblad Extra en klik vervolgens op de knop Bewerken. Leg in het veld Klantspecifieke opm. de notitie(s) vast.Klik vervolgens op de knop Bewaren.


Notitie over grootboekrekening vastleggen

Open de module Boekhouding en klik vervolgens links in je scherm onder de kop Bewerken op de link Rekeningschema. Zoek en selecteer de grootboekrekening waarbij je een notitie wilt vastleggen. Klik links in je scherm op Grootboekrekening en klik vervolgens op de knop Bewerken. Leg in het veld Notities de notitie(s) vast.


Klik vervolgens op de knop Bewaren.