Met de Yuki Offerte module kun je zelf digitale offertes aanmaken. Je kunt diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste offerte automatisch naar je klant sturen. Deze offertes worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 


Alle functionaliteit van de Offerte module bevindt zich in de vernieuwde module Verkoop.


Deze module is alleen beschikbaar wanneer deze door een gebruiker met de rol 'Directie' is geactiveerd via de Yuki store in het domein. 

De module kan alleen worden geactiveerd wanneer er al gebruik wordt gemaakt van de Factuur module.


Op verzoek van een potentiële klant van je bedrijf kan er een offerte (formeel aanbod) worden opgesteld. Een offerte kan gaan over een dienst of een product.

In een offerte wordt beschreven wat je met je potentiële klant hebt afgesproken over werkzaamheden, planning en kosten.

Een offerte is geen informeel document waarin je de opdracht beschrijft, vanaf het moment dat je klant de offerte ondertekent is dit een juridische overeenkomst. 


Zodra je een offerte hebt verstuurd naar de klant kun je bij elke offerte direct de status bekijken en/of wijzigen: verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. 


TIP!

Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse offertes aanmaken.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Verkoop en vervolgens op Offertes. Het startscherm van de module Offerte wordt geopend:Offertes voorbereiden

Om offertes aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken geregeld zijn:


Zodra de bovenstaande zaken zijn geregeld kunnen er vanuit Yuki offertes worden aangemaakt en vervolgens per post of per e-mail worden verstuurd naar je klanten.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte aanmaken en versturen.


Op de offertes die worden verstuurd naar je klanten moeten natuurlijk een aantal basisgegevens vermeld staan.