Met de Yuki Offerte module kun je zelf digitale offertes aanmaken. Je kunt diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste offerte automatisch naar je klant sturen. Deze offertes worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 


Alle functionaliteit van de Offerte module bevindt zich in de vernieuwde module Verkoop.


Deze module is alleen beschikbaar wanneer deze door een gebruiker met de rol 'Directie' is geactiveerd via de Yuki store in het domein. 

De module kan alleen worden geactiveerd wanneer er al gebruik wordt gemaakt van de Factuur module.


Op verzoek van een potentiële klant van je bedrijf kan er een offerte (formeel aanbod) worden opgesteld. Een offerte kan gaan over een dienst of een product.

In een offerte wordt beschreven wat je met je potentiële klant hebt afgesproken over werkzaamheden, planning en kosten.

Een offerte is geen informeel document waarin je de opdracht beschrijft, vanaf het moment dat je klant de offerte ondertekent is dit een juridische overeenkomst. 


Zodra je een offerte hebt verstuurd naar de klant kun je bij elke offerte direct de status bekijken en/of wijzigen: verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. 


TIP!

Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse offertes aanmaken.


Offertes voorbereiden

Om offertes aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken geregeld zijn:

  • Instellingen voor offertes vastleggen (o.a. instellen en wijzigen van offertenummer)
  • Offerte lay-out aanmaken of wijzigen (o.a. maken van digitaal offertepapier op basis van PDF)
  • Verkoopartikelen toevoegen
  • Verkoopartikel of nieuwe artikelprijs aan prijslijst toevoegen
  • Offertes aanmaken
  • Offertes versturen.


Op de offertes die worden verstuurd naar je klanten moeten natuurlijk een aantal basisgegevens vermeld staan.