Een domein kent maar één schema. Er bestaat dus geen schema per administratie. Sommige rekeningen worden automatisch aangemaakt als je bij het instellen van een administratie bijvoorbeeld een aandeelhouder, bestuurder of deelneming vastlegt.


Het is mogelijk om met een vast kantoorschema (zogenaamd sjabloon rekeningschema) te werken waarmee je eenvoudig rekeningen in andere domeinen kunt bijwerken. Je kan daarvoor binnen het portaal het 'demo' domein gebruiken, definieer in dat domein het schema dat je binnen het kantoor wenst te gebruiken.


Het rekeningschema voor een domein is enkel door een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant' te bewerken


Je kunt het rekeningschema vanuit verschillende plaatsen in Yuki openen:

 • Open de module Boekhouding bovenin je scherm en klik vervolgens links in je scherm op Rekeningschema 
 • Vanuit het BO scherm klik je links in je scherm op Rekeningschema.
 • Klik linksboven in elk Yuki scherm in het domein op het bedrijfslogo, klik op Mijn domein en vervolgens links in je scherm op Rekeningschema.
 • Klik linksboven in elk Yuki scherm in het domein op het bedrijfslogo en klik vervolgens op Instellingen.Het volgende scherm wordt geopend:


Klik vervolgens op het icoon Rekeningschema. Het volgende scherm wordt geopend (Yuki onthoudt de laatste weergave van dit scherm):Bovenin je scherm vind je de volgende knoppen:

 1. Selecteer of je alle grootboek rekeningen, omzet- en kostenrekeningen óf bezittingen en schulden (balansrekeningen) wilt bekijken.
 2. Bekijk alleen de actieve (zichtbare) categorieën.
 3. Bekijk alle beschikbare rekeningen.
 4. Zoek een rekening op basis van een deel van de omschrijving of nummer (code).
 5. Werk het rekeningschema bij op basis van een kantoorschema (sjabloon rekeningschema) uit een ander domein.
 6. Pas de getoonde kolommen aan in het rekeningschema.
 7. Download het getoonde rekeningschema als een CSV-bestand. 

Rekeningschema voor domein aanpassen

Yuki werkt met een semi-vast rekeningschema. Dat wil zeggen dat de indeling van het schema vast is. Daarbinnen heb je echter de mogelijkheid om een verfijning aan te brengen door een grootboekrekening te:

 • activeren/deactiveren
 • dupliceren
 • instellen.


Rekening activeren/deactiveren

Vink de kolom Ingeschakeld aan of uit. Niet ingeschakelde rekeningen kunnen bij het invoeren van boekingen niet geselecteerd (gevonden) worden. Yuki staat niet toe dat een nieuwe boeking op een 'Niet ingeschakelde' rekening geboekt wordt. 


Het is mogelijk om een rekening waarop in het verleden geboekt werd uit te schakelen. Die rekening blijft wel zichtbaar in de rapportage maar kan niet meer gebruikt worden voor nieuwe boekingen.Rekening dupliceren

Hiermee maak je een extra rekening aan in het schema. Die rekening wordt onder dezelfde rubriek gerapporteerd als de rekening waarvan deze wordt gekopieerd. Rekeningen die een (+) in de laatste kolom hebben kunnen gedupliceerd worden. Klik op het + achter de  grootboekrekening die je wilt dupliceren. Het volgende scherm wordt geopend: Aan de nieuwe rekening kan een code (nummer) binnen een vooraf vastgestelde range gegeven worden. Deze range wordt aangegeven in de gele balk.


Ook kun je voor die rekening de volgende zaken instellen:

 • Omschrijving (verplicht)
 • Ingeschakeld: moet de rekening ingeschakeld (geactiveerd) worden
 • Btw van toepassing: is er btw van toepassing (moeten boekingen op deze rekening meegenomen worden in de btw-aangifte?)
 • Aftrekbare btw-percentage: voor welk % zijn boekingen op de rekening aftrekbaar voor de btw (Dit is een voorstel en kan per boeking gewijzigd worden)
 • Groeperingscode. enkel in te stellen voor omzet- en kostprijsrekeningen.
  Dit heeft enkel invloed op de webservice koppeling voor Visionplanner en CaseWare: de saldi van deze rekeningen worden tijdens de export gegroepeerd per groeperingscode.
 • Notities: speciale instructies voor de backoffice, zij krijgen een melding indien de rekening wordt geselecteerd in een invoerscherm.


Rekening instellen

Om de instellingen (zie hierboven) van een rekening te wijzigen klik je op de omschrijving van de rekening en vervolgens links in je scherm op GrootboekKlik in de nu geopende grootboekkaart linksboven in je scherm op het potloodje.


 

Bij bepaalde rekeningen in Yuki kan de omschrijving aangepast worden, bij andere niet. 

Bij RC rekeningen is het mogelijk om een relatie aan de rekening te koppelen. Vaak is dat echter al automatisch door Yuki gedaan.